Zeker met taal

Zekerheid met standaard taaluitdrukkingen

 

zekerheid

Jens Bredehorn_pixelio.de

De Nederlandse en Duitse taal liggen dicht bij elkaar. Veel klanten van mij hebben zich aangeleerd woorden letterlijk in het Duits te vertalen. Vaak klopt hun keuze, maar vaak genoeg ook net niet. Zij weten dat hun woordenschat niet voldoende is of hun woordkeuze niet altijd de goede is. Hierdoor worden zij onzeker in hun taalgebruik.
In mijn trainingen help ik u als mijn klant zich makkelijker verstaanbaar te maken. Hiervoor heeft u vooral zekerheid nodig.
Wij creëren in de training zekerheid door het leren van bruikbare en kloppende zinnen voor standaard situaties. Een professioneel begin van een gesprek zorgt ervoor dat u het gesprek zelfverzekerder aangaat.

Begroetingen, dagdelen en tijd

(Telefoon)gesprekken beginnen met een begroeting en voor het maken van afspraken heeft u de juiste uitspraak van dagdeel en tijd nodig.
In deze blog bespreek ik de dagdelen, de bijpassende begroeting en hoe u de dagdelen toe kunt passen bij het maken van afspraken.

Dagdelen

ca. 6.00 Uhr*

der Morgen

ca. 9.30 Uhr

der Vormittag

ab 12.00 Uhr

der Mittag

ab 14.00 Uhr

der Nachmittag

ab 18.00 Uhr

der Abend

ca. 23.00 Uhr*

die Nacht

Met behulp van de tijdlijn zijn de verschillende dagdelen te herkennen.
Let hierbij op de verschillen tussen der Nachmittag en laat in de namiddag (iets van bv. 17.00 uur), der Vormittag en voor in de middag (iets van bv. 14.00 uur). Hier kan het anders tot enige verwarring komen bij het maken van afspraken.

Der Morgen loopt echter door tot aan 12.00 uur en kan dus ook i.p.v. der Vormittag worden gebruikt.

Voorbeeld:

Wir treffen uns am Morgen/ morgens um 10.00 Uhr. Passt es Ihnen am Vormittag?

Wij hebben in het Duits twee manieren hoe wij het over een dagdeel kunnen hebben, net als in het Nederlands:

De ochtend – ’s ochtends
Der Morgen – morgens
Der Vormittag – vormittags enzovoort.

* De vroege ochtend, der frühe Morgen, en de nacht zijn natuurlijk sterk afhankelijk van uw eigen dagritme, hier zijn uiteraard individuele aanpassingen mogelijk. Voor ons zakelijke taalgebruik is dit minder belangrijk.

Begroeting

Ieder dagdeel heeft zijn begroeting, alleen kunnen wij deze nu niet meer letterlijk vertalen. Wij onderscheiden in het formele Duits alleen tussen guten Morgen, guten Tag und guten Abend. De andere dagdelen worden hierbij achterwege gelaten.*

Het eerste aha-moment voor mijn klanten is meestal, wanneer zij leren dat de groet “guten Mittag” niet bestaat. In Duitsland is der Mittag de tijd tussen 12 en 14 uur. Daarna begint der Nachmittag. Maar hier zeggen wij dan al guten Tag.
Het tweede aha-moment is, wanneer zij leren dat alle dagdelen met het mannelijke lidwoord gebruikt worden.

Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend.
En omdat wij natuurlijk niet zonder uitzonderingen kunnen, is er toch een vrouwelijk dagdeel, namelijk die Nacht.

Nadat wij de woorden op de tijdlijn besproken hebben oefenen wij altijd eventjes in korte zinnen een telefoongesprek met de juiste begroeting en het plannen van een afspraak.
Daarna verzamelen wij situaties uit de werkpraktijk waarbij deze of soortgelijke zinnen belangrijk kunnen zijn. Daarmee breiden wij de woordenschat uit en verzamelen handige zinnen voor terugkerende situaties.
U heeft na de les de zinnen op papier staan en kunt er meteen mee aan de slag. In uw toekomstige gesprekken hoeft u dus niet meer naar woorden te zoeken of twijfelen over uw taalgebruik. Dat creëert zelfvertrouwen en daarmee minder stress. U voelt zich in het volgende gesprek met een Duitse klant beter op uw gemak.

Een geslaagd begin van een gesprek biedt zekerheid voor het verdere verloop van uw gesprek met uw Duitse zakenpartner.
Wilt u ook meer zekerheid in uw taalgebruik met Duitse klanten? Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

*Gute Nacht is geen begroeting maar wel een afscheidsgroet of wens, net als welterusten of goedenacht.