Die deutsche Buchstabiertafel

Het aangepaste Duitse telefoonalfabet

Om moeilijke woorden te spellen gebruiken we zo af en toe het zogenoemde spellingsalfabet of telefoonalfabet, die Buchstabiertafel.

We bespreken altijd die deutsche Buchstabiertafel tijdens een cursus zakelijk Duits. Het is vooral belangrijk als u bijvoorbeeld aan de telefoon uw naam of e-mailadres moet spellen. Meestal behandel ik dan vooral de letters die in het Duits heel anders worden uitgesproken, de letters met Umlaut en de letters waarbij verwarring kan ontstaan. Een A is gewoon een A, daar hoef je toch geen Anna (NL), Amsterdam (Int.), Anton (D) of Aachen (D) bij te zeggen?

Anders wordt het bij de letters die op een e-klank eindigen, zoals bijvoorbeeld B, D, G. Waarbij de letter G extra aandacht verdient omdat deze in het Duits anders wordt uitgesproken.

Hoe het was

Tot nu toe bestond het Duitse telefoonalfabet voornamelijk uit voornamen. Hier hangt een hele geschiedenis achter, in het kort: 

  • 1890: In het Berlijnse telefoonboek kregen de letters cijfers toegewezen: A = 1, B = 2 enzovoort. Dat was natuurlijk moeilijk, het woord Alexandra zou dan 1, 12, 5, 24, 1, 14, 4, 18, 1 zijn. Dit was geen succes, dat begrijpt u wel.
  • 1903: Elk letter kreeg een woord toegewezen, meestal namen, op enkele uitzonderingen na.
  • 1926: Een paar kleine veranderingen werden voorgenomen in het telefoonalfabet.
  • 1934: Onder de nationaalsocialistische heerschappij werden Bijbelse namen, die als Joodse namen werden beschouwd, vervangen door ‘Arische’ namen. Zo werd bijvoorbeeld David, Dora en Nathan werd Nordpol.
  • Na de tweede wereldoorlog kwamen er een aantal Bijbelse namen weer terug. Ik bespaar u de details van dit telefoonalfabet, want er is sinds kort een nieuw telefoonalfabet.

Het nieuwe telefoonalfabet

Sinds 2022 is er een nieuwe Buchstabiertafel geïntroduceerd. Deze is opgenomen in de DIN 5009 (Duitse norm, waarin het een en ander over communicatie is vastgelegd) en bestaat (bijna) uitsluitend uit plaatsnamen. Waarom? Omdat men het nationaalsocialistische tintje weg wilde hebben en omdat het erg moeilijk is om met voornamen de culturele diversiteit van de Duitse bevolking weer te geven.

Gelukkig dient de Buchstabiertafel als advies maar niet als strenge regel. U mag uw eigen woorden gebruiken, uiteindelijk is het belangrijk dat uw gesprekspartner het juiste woord opgeschreven heeft, eens?

De oude en de nieuwe versie voor u

Het alfabet heb ik voor u als download klaargezet. Met de oude versie ernaast. Ik kan me namelijk voorstellen dat veel van uw Duitse gesprekspartners nog een tijdje nodige hebben, om de nieuwe versie te gebruiken.

Wat ik bovendien leuk vind, is dat u met het nieuwe telefoonalfabet meteen een ‘reis’ door Duitsland kunt maken. Ik heb het voor u op de kaart gezet!