De juiste uitspraak van ä, ö, ü

De juiste uitspraak van de umlaute is heel belangrijk in de Duitse taal. Maar wat is eigenlijk een umlaut? Dat zijn de letters met de twee puntjes erop, dus ä, ö, ü. Met deze punten krijgen de letters een andere klank (Laut), Umlaut. Waarbij de ü voor Nederlanders extra aandacht nodig heeft. Daarover later meer. De werkwoorden haben, sein en werden krijgen […]

Lees meer