Wanneer is het nou “wann, wenn oder als”?

Iedereen loopt er op een gegeven ogenblik tegenaan. Het juiste gebruik van wanneer. Het woordje wanneer wordt van mijn klanten bijna altijd met wann vertaald. Dit is echter niet altijd correct. Sterker nog, als het niet om een vraag gaat gebruiken wij in het Duits de woorden wenn of als. En hoe zit dat nou […]

Lees meer